GlobeCore / Məhsullar / Transformator yağının sınaqları üçün cihazlar / Transformator yağı üçün TOR-3 ölçü cihazı

Transformator yağı üçün TOR-3 ölçü cihazı

TOR-3 cihazı dielektrik itkilərin tangens bucağının və transformator yağının və başqa maye dielektriklərin dielektrik keçiciliyinin müəyyən edilməsi üçün IEC 60247-ə və ona uyğun olan milli standartlara (DÖST 6581-75) uyğun olaraq  nəzərdə tutulmuşdur.

O bu standartlarla müəyyən edilən prosedurlara əsasən həmçinin quraşdırmanın menyusunun uyğun olan bölməsində verilən istifadəçinin prosedurlarına əsasən yoxlamanın icra edilməsini təmin edən tamamilə avtomatik qurğunu təşkil edir.

İş prinsipi

Cihazın iş prinsipi, eyni zamanda 2 kV-a qədər qüvvədə olan məna ilə sınaq sinusoidal gərginliyinin verməsi vaxtı etalon kondensatoruna və ölçünün obyektinə, hansı ki, quraşdırmanın ölçü hissəsi olur, alınan ölçüsünə əsaslandırılmış, amplitudaların və siqnalların fazaların fərqində əsaslanır.

Etalon kondensatorundan və ölçü hissəsinin daxili elektrodundan alınan siqnalların amplitudalarının fərqi, tədqiq edilən mayenin dielektrik keçirilməsinə bərabərdir. Etalon kondensatorundan və ölçü hissəsindən daxili elektrodundan siqnalların fazalarından alınan fərqi dielektrik itkilərin küncünün bucağının tangensinin ölçüsünü xarakterizə edir.

Adı

Məna

1

Dəyişən cərəyanın iş gərginliyi, V

85 – 264

2

Qidalandıran şəbəkənin tezliyi, Hs

48 – 63

3

İstehlak edilən güc, VА

Ən çox 250

3

Tətbiq edilən ölçülü gərginlik АS, kV

Sinusoidal,

500 – 2000 V hər.

4

Ölçmə diapazonu tan δ

0,00001 – 1

5

Ölçmə zamanı icazə  tan δ

1х10-5

6

Ölçünün səhvi tan δ

+/- 1% ölçüləndən + 0,00008

7

Nisbi dielektrik keçiciliyin ölçüsünün diapazonu ε

1,0 – 15,0

8

Ölçünün səhvi ε

+/- 2%

9

Elektrik həcminin ölçüsünün diapazonu S. pF

20 – 1000

10

Ölçünün səhvi S, pF

+/- 1% + 1

11

Yağın temperaturunun ölçüsünün diapazonu, ᴼС

20 – 110

12

Ölçü hissəsinin həcmi, sm3

42

13

Boş hissənin elektrik həcmi, pF

65 – 85

14

Bir ölçü vaxtı, dəqiqə, ən çox

5

15

Təyin edilən tezliyin diapazonu АS, Hs

45 – 65

16

Tempereturun olçüsü zamanı icazə, ᴼС

0,5

17

İnteqrasiya edilmiş printer

yox

18

İş temperaturu, ᴼС

0 – 50

19

Saxlama temperaturu, ᴼС

От – 20 до + 60

20

Nisbi rütübət, %

90-a qədər kondensasiyasız

21

Qabarit ölçüləri, mm

400х450х300*

22

Çəki, q, ən çox

5300*

* – qurulmuş və qoşulmuş hissə ilə

  • dəqiqliyin saxlanılmasıyla sürətli ölçülər;
  • ölçü prosesi avtomatlaşdırılmışdır, kompüterin köməyi ilə idarə olunur, nəticələri saxlamaq və onların printerdə çap etmək olar;
  • “TangentService” mühəndis PT ilə komplektləşdirilə bilər, hansının ki, sayəsində nəticələrə onlayn baxamaq mümkündür, həmçinin qrafik və ya rəqəmli növdə ölçülərin arxivi;
  • kökləmələrin variantlığı – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün istifadə etmək olar;
  • balaca çəki, yığcam ölçülər, işdə rahatdır.

    GlobeCore

    Оставить запрос