GlobeCore / Məhsullar / Yağların deqazasuyası və vakuum qurutması / Transformator yağının emalı üçün quraşdırma CMM-1L

Transformator yağının emalı üçün quraşdırma CMM-1L

Transformator yağının emalı üçün UVM-1L quraşdırması bu seriyanın avadanlığının funksionallığını saxladı, amma o daha yığcam və qənaətlidir.

UVM-1L mexaniki qatışıqlardan təmizləmə, elektrik qurğuları hissələrinin izolyasiya yağlarının suyundan təmizləmə üçün nəzərdə tutulmuşdur, hansıların ki, kinematika qatılığı 50°С temperatur zamanı 70 sSt ötmür.

Quraşdırma yağla doldurulmuş elektrik aparatlarının isti transformator yağıyla qızdırması üçün istifadə edilmiş ola bilər, həmçinin onların deqazasiyası üçün.

Stansiya filtrlərin bloku vasitəsilə təmizlənən məhsulun çoxqat keçməsi zamanı 13 (çirkləndiricinin kütləvi hissəsi ən çox 0,004%) təmizliyin ilk sinifi zamanı 9 sinifə qədər yağın təmizləməsini təmin edir.

UVM-1L montaj, təmir və yağla doldurulmuş yüksəkvoltlu avadanlığın (güc transformatorları, yüksəkvoltlu söndürücülər və başqaları) istismarı zamanı istifadə olunur.

Parametrin adı

Göstərici

1.

Məhsuldarlıq, m3/s:

1,0

2.

Qızdırma rejimində çıxışda yağın maksimal temperaturu, °С

60

  3.*

Emal edilmiş yağın parametrləri (ilkin rütubət ən çox 100 q/t):

– filtrasiyanın incəliyi, mkm

– deşmə gərginliyi, ən azə kV

– DÖST 17216 (ISO 4406) üzrə sənayə təmizliyin sinfi

 

 

5

75

9 (-/14/12)

4.

Çıxış qol borusu üzrə yağın verməsinin hündürlüyü, m

20

5.

Girişdə təzyiq, MPa, ən çox

0,1

6.

Çıxışda təzyiq, MPa, ən çox

0,25

7.

Yağ qızdırıcısının gücü, kVt

20,4

8.

Qızdırıcının müəyyən səthi gücü, Vt/sm2, ən çox

 

1,1

9.

Müəyyən edilmiş sərf edilən güc, kVt

25

10.

Dəyişən cərəyanın üçfazalı şəbəkəsinin parametrləri (təchizetmənin gərginliyi, V/tezlik, Hs)

Sifarişçinin istədiklərinə görə

11.

Qabarit ölçülər, mm ən çox

– uzunluq

– enlik

– hündürlük

 

1500

1000

1255

12.

Çəki, kq ən çox

635

Qeyd: * Yağın ilkin parametrlərinə görə:

 • kütləvi rütübət – ən çox 0,005% (50 q/t);
 • yağın quraşdırmada 30 dəqiqə ərzində +60±5ºС qədər qızdırması;
 • qazların mövcudluğu ən çox 10%

 • yığcamlıq. Quraşdırma müxtəlif nəqliyyat növləriylə (yerüstü, su, hava) daşına bilər;
 • xidmətin və istismarın sadəliyi;
 • quraşdırma vasitəsilə bir neçə keçiddən sonra yağın 15-dən 75 kV qədər deşmə gərginliyinin artması;
 • qızdırıcının konstruksiyasının optimallaşdırması nəticəsində gücün artıq xərci olmadan yağın qızdırmasının sürəti artırılmışdır;
 • baxış pəncərəsinin ölçüsü yağın emalının prosesinə vizual nəzarət etməyə icazə verir.

  GlobeCore

  Оставить запрос