GlobeCore / Məhsullar / Transformator yağının sınaqları üçün cihazlar / Transformator yağı üçün TOR-80 ölçü cihazı

Transformator yağı üçün TOR-80 ölçü cihazı

TOR-80 cihazı IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816, DÖST 6581 uyğun olaraq transformator yağının və başqa maye dielektriklərin elektrik halqasının gərginliyinin müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

O bu standartlarla müəyyən edilən prosedurlara əsasən həmçinin quraşdırmanın menyusunun uyğun olan bölməsində verilən istifadəçinin prosedurlarına əsasən yoxlamanın icra edilməsini təmin edən tamamilə avtomatik qurğunu təşkil edir.

İş prinsipi

Yüksəkvoltlu transformator və elektron modullar cihazın iş nüvəsidir. Cihazın iş prinsipi sıfırdan maksimal mənaya qədər, və ya yüksəkvoltlu transformatorun ikinci dolamasında gərginliyin tədricən mənaya qədər qalxmasından ibarətdir, hansı ki, transformatorun yüksəkvoltlu məftillərinə qurulmuş  ölçü hissəsinə tökülmüş maye dielektriyin sınağıyla olacaq.

Transformatorun ikinci dolamasında gərginliyin qalxması elektron modullardan biri olan idarə olunan verən invertordan sinusoidal gərginliyin ona vermə vaxtı ilkin dolamada gərginliyin tədricən artımının hesabına olur.

Gərginliyin qalxmasının idarə etməsi mikrokontrollerin köməyi ilə olur, hansı ki, verən invertorun işini idarə edir. İdarə olunan verən invertor quraşdırmanın idarə etməsinin modulundan komandalar üzrə işləyir.

Cihazın işi vaxtı dəyişən (50 – 60 Hs) hissələrin elektrodları vasitəsilə ikinci dolamanın məftillərindən yüksək gərginlik hissələrin fincanına tökülmüş tədqiq edilən maye dielektriyə verilir. Sınaqla maye dielektriklə doldurulmuş sahə vasitəsilə hissənin elektrodlarının arasında olur.

Adı

Məna

1

Dəyişən cərəyanın iş gərginliyi, V

85 – 264

2

Qidalandıran şəbəkənin tezliyi, Hs

48 – 63

3

İstehlak edilən güc, VА

Ən çox 250

4

Maksimal çıxış gərginliyi, kV

Sinusoidal, 80 kV qədər həq. m.

5

Çıxış gərginliyinin ölçüsünün səhvi

±2 %

6

Gərginliyin artırılmasının sürəti, kV/s

0,1-dan до 5 * qədər

7

Çıxış gərginliyinin təsviri vaxtı icazə,

100

8

Halqadan sonra yüksək gərginliyin söndürülməsi vaxtı, mks

10 maks,

4 tipli

9

Ölçü hissəsinin həcmi, sm3

500

10

Ətraf mühitin temperaturunun ölçüsünün diapazonu, °С

0 – 100

11

Temperaturun ölçüsü vaxtı icazə, °С

1

12

İnteqrasiya edilmiş printer

да

13

İş temperaturu, °С

0 – 50

14

Saxlama temperaturu, °С

От – 20 до + 60

15

Nisbi rütubət, %

90-a qədər kondensasiyasız

16

Qabarit ölçülər, mm

490Х320Х300

17

Çəki, kq, ən çox

25

* – dəyişən.

  • 80 kv-a qədər deşmə gərginliyinin avtomatlaşdırılmış və dəqiq ölçüsü;
  • ani (4 mks) halqanın gəlməsi vaxtı yoxlayan gərginliyin söndürülməsi;
  • FK-da nəticələrin ötürülməsi, lokal bazanın yaradılması, hesabatların formalaşması, qrafiklərin və nəticələrin çapının qurulması ilə müstəqil və ya şəbəkədə işləyə bilər;
  • ölçünün standart və istifadəçi prosedurlarının reallaşdırması üçün proqram təminatı mövcuddur – cihaz elmi-tədqiqat məqsədləri üçün istifadə etmək olar;
  • işdə və xidmətdə sadə və rahatdır.

    GlobeCore

    Оставить запрос