GlobeCore / Məhsullar / Yağların deqazasuyası və vakuum qurutması / Transformator yağının emalı üçün quraşdırma CMM-10

Transformator yağının emalı üçün quraşdırma CMM-10

UVM-10 mexaniki qatışıqlardan təmizləmə, elektrik qurğuları hissələrinin izolyasiya yağlarının suyundan təmizləmə üçün nəzərdə tutulmuşdur, hansıların ki, kinematika qatılığı 50°С temperatur zamanı 70 mm/s² (sSt) ötmür.

Quraşdırma yağla doldurulmuş yüksəkvoltlu avadanlığın (güc transformatorları, yüksəkvoltlu söndürücülər və başqaları) montajı, təmiri və istismarı zamanı istifadə olunur. Quraşdırma bilavasitə qıfıla bağlanan balaca qapılarla metal konteyner karkaslı konstruksiyanı təşkil edir.

Parametrin adı

Göstərici

Məhsuldarlıq, m3/saat, maksimal

– deqazasiya, qurutma və filtrasiya rejimində

10

– qızıdrma və filtrasiya rejimində

15

* Emal edilmiş yağın parametrləri:

– yağın həcmli qazın saxlaması %, ən çox

0,1

– yağın kütləvi rütubəti, q/t, ən çox

5

– ISO 4406 üzrə sənayə təmizliyin sinfi

9

Qızdırma rejimində çıxışda yağın maksimal temperaturu, ºС

90

Çıxışda təzyiq, MPa

0,2

Yağ qızdırıcısının gücü, kVt, ən çox

150

Maksimal sərf edilən güc, kVt, ən çox

170

Deqazasiya prosessi zamanı vakuum sütununda qalıq təzyiq, Pa, ən çox

267

Germetikliyə yoxlama zamanı vakuum sütununda qalıq təzyiq, Pa, ən çox

26,7

1 saat ərzində vakuum sıxlığı üzrə yoxlama zamanı tökülməsi, Pa ən çox:

267

Elektrik cərəyanın parametrləri

– gərginlik, V

380

– dəyişən tezliklə, Hs

50

Qabarit ölçülər, mm ən çox

– uzunluq

2800

– hündürlük

1600

– enlik

1700

Çəki, kq, ən çox 2300

  • transformator yağının deşmə gərginliyinin artımı ən azı 70 kv qədər;
  • yağın eyni zamanda emalıyla transformatorların qurutması;
  • izolyasiya yağı ilə elektrik aparatlarının birinci doldurulması;
  • transformatorların və başqa elektrik aparaturasının deqazasiyası;
  • idarə etmədə yüngüllük və xidmətin sadəliyi

    GlobeCore

    Оставить запрос