Mobil yağ stansiyası CMM-1Н

MYS-1H quraşdırılması mineral transformator yağlarının qurutması, qızdırması və filtrasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur, həmçinin transformatorların çənlərinin deqazasiyası üçün.

Avadanlıq termovakuum qurutmanın prinsipi üzrə işləyir. Bu prinsip vakuum kamerasına sonrakı verməylə yağın qızdırmasını nəzərdə tutur. Aşağı təzyiqin sayəsində kamerada su yağdan buxarlanır və vakuum nasosunun işlənmiş qazın çıxmasıyla təmizlənir.

MYS-1H quraşdırmanın tərkibinə növbəti elementlər daxildir: çərçivə, mərkəzdənqaçan yağ nasosu, vakuum nasosu, elektrik idarəetmə şkafı, vakuum sütunu, yağın qızdırıcısı, filtrlərin bloku, yağın tələsi, boru kəmərləri, cihazlar paneli, yağın çıxışının ştuseri, yağın girişinin ştuseri.

Parametrin adı

Göstərici

1

Məhsuldarlıq, m3/saat, maksimal

●     yağın qurutması rejimində

1

2

*Emal edilmiş yağın parametrləri:

●     yağın kütləvi rütübəti, q/t, ən çox

10

●     ISO 4406 üzrə sənayə təmizliyin sinfi

-/15/13

3

Qızdırma rejimində çıxışda yağın maksimal temperaturu, С

90

4

Çıxışda təzyiq, bar

2,5

5

Yağ qızdırıcısının gücü, kVt, ən çox

23

6

Maksimal sərf edilən güc, kVt, ən çox

25

7

Elektrik cərəyanının parametrləri:

●     gərginlik, V

  400

●     dəyişən tezliklə, Hs

   50

8

Qabarit ölçülər, mm ən çox

●     uzunluq

1250

●     hündürlük

1750

●     enlik

1250

9

Çəki (yağsız), kq, ən çox

750

*QeydYağın ilkin parametrlərinə görə:

 • qazın həcmli saxlaması – ən çox 10,5 %;
 • kütləvi rütübət – ən çox 0,01 % (100 г/т);
 • temperatur –0 ⁰С aşağı olmayaraq

 • mərkəzdənqaçan (çəkən) nasos qurulmuşdur, bu isə quraşdırmanın işi zamanı səs səviyyəsini azaltmağa icazə verir;
 • quraşdırmada gicəlləndirən nasos yoxdur. Yəni yağ düz itkinin riski olmadan qurğuya verilir;
 • idarə etmənin sadəliyi;
 • vakuum kamerasının daxilində xırda məsəməli taxma qurulmuşdur, bu isə rütubətin effektiv ayrılmasına imkan yaradır;
 • qızdırmanın intellektual kontrol sistemi mövcuddur – quraşdırma lazımlı məhsuldarlığın altında cərəyanı qurur, gərginliyin sıçrayışlarının qarşısını alaraq;
 • su kondensatının toplusu nəzərdə tutulmuşdur;
 • transformatorun deqazasiyası üçün ayrı çıxış mövcuddur

  GlobeCore

  Оставить запрос