GlobeCore / Məhsullar / Transformator yağının sınaqları üçün cihazlar / Transformator yağı üçün TOR-2 ölçü cihazı

Transformator yağı üçün TOR-2 ölçü cihazı

globecore

TOR-2-in transformator yağının ekspress-sınayıcısı efir əsasında mineral izolyasıya edilmiş yağlarda və izolyasiya edilmiş yağlarda rütubətin və hidrogenin miqdarınun müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rütubətin və hidrogenin miqdarı milyonluq hissələrdə (ppm) müəyyən edilir.

Yağda hidrogenin və rütubətin miqdarını, həmçinin onun dəyişikliyinin sürətini bilərək, transformatorun sıradan çıxmasına imkan verməmək üçün, qabaqcadan transformatorda inkişaf edən qüsurları müəyyən etmək və vaxtında tədbir görmək olar.

Rutübətin miqdarının ölçüsü

Cihaz tutumlu tənzimçinin köməyi ilə suyun fəallığını ölçür, hansı ki, uzun vaxt ərzində sabitliyi təmin edir və və çirkləndirmələrin təsirinə meyilli deyil. Həmçinin yağın temperaturu ölçülür. Bu ölçülər əsasında rütubətin miqdarı hesablanır.

Hidrogenin miqdarının ölçüsü

Hidrogenin miqdarının ölçüsü üçün bilavasitə yağa yüklənmiş yüksək seçmə qabiliyyətiylə sərtgövdəli tənzimçidən istifadə olunur. Tənzimçi dəqiqliyi və düz ölçülərin etibarlılığını təmin edir. Yağda hidrogenin aşağı həll ola bilməsi və diffuziyaya onun yüksək qabiliyyəti transformatorda qüsurun mövcudluğunu aşkar etməyə icazə verərək kiçik konsentrasiyalar zamanı onun aşkar etməsini yüngülləşdirir.

Parametrin adı

Məna

Ruütübət ölçməsinin xüsussiyyətləri

1

İş diapazonu, aw (suyun fəallığı (aw))

0…1

2

20 °C zamanı dəqiqlik (68 °F)

±0.02 aw (0…0.9 aw) ±0.03 aw (0.9…1 aw)

3

Temperaturun ölçməsi

да

4

İş mühitin temperaturu, °С (°F)

0…55 (32… 131)

Hidrogen ölçməsinin xüsusiyyətləri

6

Ölçmə diapazonu, ppm

25-5000

7

Dəqiqlik

Göstəricilərdən 20% və ya 25 ppm

8

Təkrarlama

Göstəricilərdən 10% və ya 15 ppm

9

Cavabın vaxtı

<60 dəq (addımın dəyişməsinin 90%)

10

Kəsişmə həssaslıq:

Başqa qazlara qarşı kəsişmə həssaslığın 2% aşağı (CO, CO2, karbohidrogenlər)

11

İş mühitin temperaturu, °С (°F)

0…55 (32… 131)

13

Təyin edilən güc, Вт

60

14

50 Hs tezliklə dəyişən cərəyanın birfazalı şəbəkəsinin təchizetmənin gərginliyi, V

220

15

Qabarit ölçüləri, ən çox mm

– uzunluq

– enlik

– hündürlük

235 (9)

265 (10)

350 (14)

16

Çəki, ən çox kq

10 (22)

 • rütubətin və hidrogenin hətta az miqdarlarda müəyyən edilməsi;
 • hidrogenin miqdarının fasiləsiz izləməsi yaradılan zədələr haqqında etibarlı məlumatı verir, hansılar ki, transformatorun nasazlığına gətirib çıxara bilər;
 • yığcamlıq;
 • işdə (sınağın dəyişməsi üçün çıxarılan stəkanı əvəz etmək və ölçülərə başlamaq üçün “Start” düyməsini basmaq kifayətdir) sadəlik;
 • ölçülər üçün məxaric materialları lazım deyil;
 • yağda başqa mövcudluğu ölçülərin etibarlılığına təsir etmir;
 • kalibrləmənin yüngüllüyü;
 • profilaktik xidməti tələb etmir.

  GlobeCore

  Оставить запрос