GlobeCore / Məhsullar / Transformator yağının sınaqları üçün cihazlar / Transformator yağı üçün TOR-5 ölçü cihazı (transformatorun onlayn-diaqnostikası)

Transformator yağı üçün TOR-5 ölçü cihazı (transformatorun onlayn-diaqnostikası)

TOR-5 sisteminin əsas təyinatı –izolyasiya yağının vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin hesabına qüvvət transformatorlarının onlayn-monitorinqidir, xüsusi təyinatlı transformatorları daxil olmaqla: dartıcı, mədən, elektro sobalı, gəmi, külək generatorların yüksəldən transformatorları və başqaları

Sistem transformatora qoşulur və daim onun yanındadır. Qoşulmadan sonra dövriyyənin bağlı konturu yaranır: yağ transformatorun çəninin aşağı hissəsindən hərəkət edir, TOR-5 sisteminin tənzimçiləri vasitəsilə keçir və transformatorun çəninin yuxarı hissəsinə qayıdır. Tənzimçilər dəqiqəyə bir dəfə tezliyi ilə transformator yağının parametrlərini ölçür və onları buludlu serverə ötürürlər, orada GlobeCore metodikasıyla həmçinin başqa parametrləri hesablaşırlar, hansılar ki, transformator vəziyyətini daha tam olaraq qiymətləndirməyə icazə verirlər.

TOR-5 sisteminin köməyi ilə təyin edilən transformatorun əhəmiyyətli parametrləri:

 • transformatorun yağında yuxarı və aşağı hissəsində suyun miqdarı;
 • transformatorun möhkəm izolyasiyada yuxarı və aşağı hissəsində suyun miqdarı;
 • yağın dielektrik möhkəmliyi;
 • yağın keyfiyyətinin indeksi.

Yağın keyfiyyət indeksi – kompleks göstəricisidir, hansı ki, bütovlükdə yağın vəziyyətini qiymətləndirməyə icazə verir. O  turşu sayıyla yaxşı uyğunlaşır, buna görə yağın köhnəlməsinin dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər.

İstifadəçinin məlumat verilməsinin xüsusiyyətləri

Bütün ölçülmüş və hesablanmış parametrlərə baxış üçün İnternetə girişə malik olmaq kifayətdir. Xüsusi ünvan üzrə İnternetdə veb səhifə yerləşir, hansına ki, giriş parol üzrə verilir. Bu veb səhifədə, TOR-5 sistemlərinə qoşulmuş, bütün transformatorlar üzrə informasiya mövcuddur. Məlumatları gözdən keçirmək istənilən müddət üçün olar. Bütün məlumatlar rahat qrafiklər, nöqtə diaqramları və indikatorlar şəklində təqdim edilib, və transformatorlar dünyanın xəritəsində əks etdirilmişdir.

Şəbəkəylə birləşmənin qısa müddətli dayandırması halında İnternet məlumatları daxili bazada toplanır, və əlaqənin yenilənməsindən sonra paket rejimində veb-əlavəyə ötürülür.

İzolyasiya yağının “onlayn” rejimində emalı

TOR-5 əlavə olaraq izolyasiya yağının qurutmanın və filtrasiya sistemiylə təchiz edilmişdir. Nə vaxt ki, transformatorun parametrlərin mənaları operatoru tərəfindən verilmiş çatanda, TOR-5 izolyasiya yağının diaqnostikanın rejimindən avtomatik olaraq filtrasiya və  qurutma rejiminə keçir.

Bu rejimdə yağ transformatorun aşağı hissəsindən götürülür, sonra on mikron və üç adsorber (sorbent patronu) filtrasiyanın incəliyiylə filtr vasitəsilə ardıcıllıqla vurulur, hansılardan ki, hər biri mikroməsaməli strukturla qranulalardan ibarət olan 15 kiloqram sorbenti özündə saxlayır. Filtrin köməyi ilə yağdan mexaniki qatışıqlar təmizlənir, və sorbent suyun molekullarını udur və öz kristallarında saxlayır. Bundan sonra təmiz və quru yağ transformatorun çəninin yuxarı hissəsinə verilir. Udmanın və suyun tutulmasının prosesi temperaturdan asılı olmayaraq yağın qızdırmasını tələb etmir və eyni cür effektiv gedir. Yağın emalı günün vaxtından, hava şəraitdən və ya xidmət edən personalın mövcudluğundan asılı olmayaraq transformatorun söndürülməsi olmadan olur.

Yağın parametrləri normaya gələndən sonra, TOR-5 yağın emalının rejimindən avtomatik olaraq monitorinq parametrlərin  rejiminə qayıdır.

Parametrin adı

Olçü vahidi

Məna

1. Məhsuldarlıq

l/s

30

2. Sovurulan suyun miqdarı

l

9

Bir adsorberdə sorbentin miqdarı

kq

21

3. Çıxışda təzyiq

bar

2

4. Çıxış qol borusu uyğun yağın verməsinin hündürlüyü

m

20

5. Maksimal istehlak edilən güc, ən çox

Vt

500

6. Elektrik cərəyanın parametrləri

Fazaların sayı

3p+1N+PE

Gərginlik

V

380

Dəyişən tezliklə

Hs

50

7. Qoşulan ölçülər

Yağın girişi

Du

20

Yağın çıxışı

Du

20

8. Qabarit olçülər, ən çox

uzunluq

mm

1180

enlik/ çərçivəylə enlik

mm

350/550

hündürlük/çərçivəylə hündürlük

mm

2035/2085

9. Çəki, ən çox

kq

500

 • sistemin nisbətən aşağı nisbi qiyməti. Yenil və qüvvədə olan transformatorların qəzalı sıradan çıxmasından zərərlər yüzlərlə min və milyonlarla dollar qiymətə çatır. Amma TOR-5 sisteminin dəyəri yalnız bu xərclərdən balaca hissəni təşkil edir, bu onun alması və istifadəsi əlverişli investisiyadır ;
 • çox funksional. Sistem üç məsələni həll edir: onlayn rejimində transformatorların əhəmiyyətli parametrlərinin müəyyən edilməsi, izolyasiya yağının filtrasiyası və qurutması, həmçinin istifadəçinin öz işi və transformatorun işi haqqında sürətli məlumat verilməsi;
 • universallıq. TOR-5 sistemi yeni və köhnə yağla doldurulmuş transformatorlarının, həmçinin müxtəlif təyinatlı transformatorların servis xidməti üçün yarayır;
 • ölçülərin yığcamlığı. Sistem effektiv işi üçün lazım olan komponentlərin minimum miqdarından ibarətdir, hansılar ki, vahid korpusda yerləşdirilmişdir;
 • sistemin xidmət müddəti zədələrdən və atmosfera çöküntülərindən bütün komponentlərin etibarlı müdafiəsinin hesabına transformatorun xidmət müddətiylə müqayisə oluna biləndir;
 • veb-əlavədən istifadənin rahatlığı. Veb səhifədə yarımstansiyaların və hər yarımstansiyanın transformatorlarının siyahısı əks olunur. Həmçinin proqrama qrafiklər və diaqramlar şəklində ölçülərin və hesablamaların təqdim etməsiylə xəritədə transformatorların təsviri daxil olur. Obyekti seçib transformatorun yanında və ya seçilmiş müddəti üçün TOR-5 sistemin quraşdırılması anından bütün dövr üçün yağ vəziyyəti haqqında tam informasiyanı almaq olar;
 • qoşulmanın sadəliyi. Hazırlıq mərhələsindən sonra sistem bir neçə dəqiqə ərzində transformatora qoşulur;
 • yağın emalı avtomatik rejimdə transformatorun söndürülməsi olmadan yerinə yetirilir;
 • uzaqlaşdırılmış kontrol. Hətta məzuniyyətdə olaraq, elektrik enerjisi şirkətinin rəhbəri və ya xidmət bölməsinin əməkdaşı istənilən iş yerindən sistemə girə və transformator parkı vəziyyətini məlumatını ala bilər, laboratoriyadan nəticəni gözləmədən və avadanlığın istismarları yerinə çıxmadan;
 • transformator vəziyyətinin dəyişikliklərinin dinamikasının daha tam informasiyası və qiymətləndirilməsi. Daimi məlumatların əldə edilməsi nəticəsində transformator yağı vəziyyətinin dəyişikliklərinin dinamikasını qiymətləndirmək olar, bu isə TOR-5 sistemini dövri laboratoriya analizləri müqayisədə daha çox informativ edir.

  GlobeCore

  Оставить запрос