GlobeCore / Məhsullar / Yağların regenerasiyası avadanlığı / Mobil yağ stansiyası CMM-450/16U

Mobil yağ stansiyası CMM-450/16U

Yağın regenerasiyası lazımdır? Mobil yağ stansiyası MYS-450/16U – bu universal qurğudur, hansı ki, növbəti proseslər üçün nəzərdə tutulub və istifadə olunur: müxtəlif tipli transformator, turbin, sənaye yağlarının regenerasiyası və həmçinin yanacağın saflaşdırılması üçün, tünd dizel yanacağı, tünd peç yanacağın, qaz kondensatın, benzinin, ağ neftin və s. saflaşdırılması.

MYS-450/16U Mobil yağ stansiyasının zahiri görünüşü (çərçivə icrası)

İstənilən MYS-450/16U tipli qurğusu universal qurğudur və bütün neft məhsullarından işləyə, təmizləyə, saflaşdıra, bərpa edə və aromatikanı tamamilə təmizləyə bilər. Qurğu istənilən müəssisələrə tətbiq edilə bilər, xüsusi yerləşdirməni tələb etmir, asan daşınır, səssizdir.

Qurğular üç ifada hazırlanır:

 • ümumsənaye çərçivə,
 • ümumsənaye konteyner
 • yanğın, partlayışa davamlı (rolet konteyneri)

GlobeCore yağ təmizləməsi və müxtəlif mineral yağların regenerasiyası, filtrasiya və dizel yanacaqların təmizləməsi, peç yanacaqların və başqa karbohidrogen mayelərin saflaşdırılması üzrə təmizləmə avadanlığının istehsalçıları bazarında lider mövqeyini tutur, quğu həmçinin aromatikadan, merkaptanlardan, hidrogen sulfidindən, qismən kükürdlərdən (kükürdlərdən təmizlənmə) təmizlənməsini həyata keçirir.

İllər ərzində zavodda filtrasiya edən, təmizləyən, saflaşdıran və bərpa edən hazırlanıb, müasirləşdirilib və onlarla avadanlıq vahidinin seriyalı istehsalatına buraxılmışdır, müxtəlif sənaye obyektlərində bu avadanlığın tətbiqinin böyük təcrübəsi.

UVR qurğuların texniki xarakteristikaları

Parametrin adı

Göstərici

1

Regenerasiyanın məhsuldarlığı, m3/s:

MYS-450/16U

MYS-450/16У/k

MYS-450/16U/v

– transformator yağları

– turbin yağları

– sənayə yağlar

– tünd peç yanacağı (neft)

– dizel yanacağı tünd

– qaz kondensatı tünd

0,28-0,3

0,28-0,3

0,28-0,3

0,6-0,8

0,6-0,8

0,7-1,1

0,28-0,3

0,28-0,3

0,28-0,3

0,6-0,8

0,6-0,8

0,7-1,1

0,3

0,3

0,2

0,6-0,8

0,6-0,8

0,7-1,1

2

Təmizləmə məhsulunun kütləsindən sorbentin %-də sərfi

– transformator yağları

– turbin yağları

– sənayə yağlar

– tünd peç yanacağı (neft)

– dizel yanacağı tünd

– qaz kondensatı tünd

 

 

 

3-17

3-17

3-17

2-15

1-7

1-5

 

 

 

3-17

3-17

3-17

2-15

1-7

1-5

 

 

 

3-17

3-17

3-17

5-20

1-7

1-5

3

Doldurma üçün regenerasiya olunan tozun kütləsi

– regenerasiyanın bir modulu, kq

– regenerasiyanın bütün modulları, kq

 

 

 

 

20 (35)

400 (600)

 

 

 

20 (35)

400 (600)

 

 

 

20 (35)

400 (600)

4

İlk həcmdən itkilərin (neft məhsulunun) %-ı

– transformator yağları

– turbin yağları

– sənayə yağlar

– tünd peç yanacağı (neft)

– dizel yanacağı tünd

– qaz kondensatı tünd

 

 

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

 

 

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

 

 

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

5

Qızdırıcıların ümumi gücü, kVt

5,28

5,28

6

Müəyyən edilmiş güc, kVt

8

13

8

6,1

Qızdırmasız sərf edilən güc kVt/s

 

3,4

 

7,7

 

5

7

Filtrlərin filtrasiyasının incəliyi, mkm

– girənin

– çixanın

 

 

25 (10)

5 (3)

 

25 (10)

5 (3)

 

25 (10)

5 (3)

8

50 (60) Hs tezliyi olan dəyişən cərəyanın üçfazalı şəbəkəsinin təchizetmənin gərginliyi, V

380

380

380

9

Qabarit olçülər, ən çox mm

– uzunluq

– enlik

– hündürlük

1 blok

4800

1480

2140

konteyner

6060

2590

2440

1 blok

4800

1480

2140

10

Çəki, ən çox kq

2550

5400

3400

 • universallıq. MYS-450/16U dizel yanacağını, həmçinin mineral yağları, HFO, qaz kondensatı və s.bərpa, saflaşdıra, filtrasiya və təmizləməyə bilər;
 • qurğu əl və ya yarımavtomat rejimində işləyə bilər. Bu güc sərfiyyatını azaltmağa kömək edir, çünki, operatorun olması yalnız işə salma, dayandırmaq və sorbentin əvəzetməsi üçün tələb olunur;
 • enerji-effektivliyi. Dizel yanacağının təmizləməsi vaxtı faktiki sərf edilən güc ən çox 3 kVt/saat təşkil edir;
 • blok başqa emal edilmiş daşıyıcıya dəyişmə vaxtı mürəkkəb manipulyasiyaları tələb etmir;
 • zavod buraxılan məhsulun qüvvədə olan normalara və qaydalara tam uyğunluğunu təmin edir.

  GlobeCore

  Оставить запрос