Category: News

GlobeCore istehsalına Ukraynanın enerji şirkətlərinin nümayəndələri baş çəkiblər

İyunun 21-də GlobeCore ənənəvi olaraq qonaqları qəbul etdi. Bu dəfə bizim hasilatımıza Ukraynanın bir neçə enerji şirkətinin nümayəndələri baş çəkiblər. Səfər zamanı qonaqlara СMM-4LT və СMM-6RL qurğularının müvafiq olaraq termik vakuum qurutma və transformator yağının regenerasiyası üçün nəzərdə tutulmuş sənaye modelləri nümayiş etdirilib. Qurğularda qonaqların özləri ilə gətirdiyi istifadə olunan transformator yağı emal edilib. NeftinRead More

GlobeCore dileri Özbəkistan 2023 Enerji Forumunda uğurla iştirak edib

Özbəkistandakı GlobeCore dileri, Tehenergoremah-ın nümayəndəsi 2023-cü il mayın 18-dən 20-dək keçirilən Özbəkistanın Enerji Forumunda fəal iştirak etmişdir. Bu il forumda nazirliklərin və dövlət qurumlarının nümayəndələri, aparıcı beynəlxalq və regional neft-qaz və enerji şirkətlərinin rəhbərləri, tədqiqat sektorunun nümayəndələri, beynəlxalq hüquqşünaslar və məsləhətçilər, eləcə də maliyyə analitikləri iştirak ediblər. İştirakçılar 20-dən çox ölkədən gəlmişdilər. Tədbirdə GlobeCore-un dileriRead More

Ekvadorda GlobeCore avadanlığının işə salınması

2021-ci ilin aprel ayında GlobeCore-unun xidmət meneceri Xose Mora Ekvadora baş çəkdi, orada avadanlığın növbəti işə salmasını keçirtdi. GlobeCore şirkəti qüc transformatorlarının xidməti üçün kompleks qərarları təqdim verir. Bu dəfə də bizim partnyorumuz dərhal avadanlığın bir neçə vahidini əldə etdi: TOR-80 cihazı; UVM – 4/7 qurğusu; TSS sistemini (Transformer Security System). TOR-80 – transformator yağınınRead More

GlobeCore avadanlığının Yunanıstanda işə salınması

32020 il oktyabrın 3-ən 9-a qədər  Afina şəh. (Yunanıstan) GlobeCore avadanlığının işə salınması oldu. İstismara iki qurğu daxil edilmişdilər: UVM-10 qurğusu zolyasiya yağının filtrasiya, qurutma və elektrik qurğuları hissələrinin ideqazasiyası üçün, həmçinin transformatorların deqazasiyası; SMM-12R qurğusu transformatorlarda, yüksəkvoltlu söndürənlərdə və başqa elektrotexnika qurğularında onların təkrar istifadəsi məqsədi ilə işlənmiş elektrik qurğuları hissələrinin izolyasiya yağlarının regenerasiyasıRead More

Malayziyada UVM – 4/7 yeddi qurğusunun işə salınması baş verdi

19 martdan 8 aprel qədər GlobeCore şirkət nümayəndələri Malayziyada idilər, orarda UVM-4/7 yeddi qurğusunun dərhal işə salmanı keçirtdilər. Bu Malayziyada UVM modelinin avadanlığının birinci işə salmaları deyil. Məsələn, istismara son daxil etmələrdən biri yanvarda baş verdi. UVM – 4/7 qurğularına tələbat onları çox funksiyallıqla izah olunur. Bu avadanlığın köməyi ilə qüc transformatorlarının xidmət və təmiriRead More

CMM-0,6M qurğusu İndoneziyada işə salındı

15 fevral 2017-ci ildə Qresik şəh. (İndoneziya) GlobeCore əməkdaşlarının iştirakıyla CMM-0,6M qurğusunun işə salınması keçirilmişdi. Avadanlıq elektrik qurğuları hissələrinin izolyasiya yağlarının mexaniki qatışıqlardan, sudan təmizləmə üçün nəzərdə tutulmuşdur, yağların 50ºС temperatur zamanı qatılığı 70 sSt ötmür. Qurğu filtrlərin bloku vasitəsilə təmizlənən məhsulun çoxqat keçməsi vaxtı 13 (çirkləndiricinin kütləvi hissəsi ən çox 0,004%) təmizliyin ilk sinifiRead More

Ekvadorda SMM-12R qurğusunun müvəffəqiyyətli işə salması

Bu ilin avqustunun sonunda bizim şirkətimizin əməkdaşları Kito şəh. (Ekvador) oldular, orada SMM-12R qurğusunun işə salınmasını yerinə yetirdilər. Tam istismara daxil etməyədən əvvəl test işə salması yerinə yetirildi, hansı ki, transformator yağının 0,7% zamanı 90ºС (ilkin məna – 11%) temperaturda dielektrik itkilərinin kbucağının tangensinin mənasına nail oldu, həmçinin 80 kV qədər deşmənin gərginliyini artırmağı alındı.Read More

Qırğızıstana iş səyahəti

Dekabrın 7-dən 11-dək bizim şirkətimizin nümayəndələri Qırğızıstanda idilər, oradatransformator yağlarının regenerasiyası və  təmizləmə üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığın həmçinin güc transformatorlarının xidmətinin bir neçə nümayişini keçirdilər. Xüsusi olaraq, Bişkek və Oş şəhərləri baş çəkilmişdilər. Ənənə üzrə nümayiş iki hissədən ibarət idi. Əvvəlcə olanları GlobeCore tərəindən buraxılan modelləriylə tanış etdilər, və  sonra CMM-0,001U tipinin qurğusunun laboratoriya versiyasındaRead More

Avadanlığın Azərbaycanda nümayişi

12-16 oktyabr 2015-ci il Bakıda və Gəncədə GlobeCore şirkətinin avadanlığının nümayişləri oldu. Tədbirlərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi sahəsinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Bizim şirkətimizin meneceri bütün olanları GlobeCore tarixiylə, həmçinin enerji yağlarının emalı və qüc transformatorlarının xidməti üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqla tanış etdi. GlobeCore qurğuları normaya salınmış mənalara qədər işlənmiş neft məhsullarının xüsusiyyətlərini bərpa etməyə icazə verir,Read More

GlobeCore şirkəti Qazaxıstanda keçmiş illik elektrik enerjisi konfransında iştirak etdi

GlobeCore-un bu ilin aprel ayının əvvələrində Qazaxıstanda (Şımkent şəh.) keçirilən konfransda iştirak etdi. Bu tədbir hər il keçir və yalnız nümayəndələrin elektrik enerjisi sahəsinin aktual məsələlərinin müzakirəsi üçün həm yerli, həm də xarici şirkətləri toplayır. Konfrans proqramına yağ təmizləyən avadanlıq mövzusunda GlobeCore nümayəndələrinin plenar məruzəsi daxil edilmişdi. Qeyd etməyə dəyər ki, bu belə mövzunun təkRead More