GlobeCore / News / CMM-0,6M qurğusu İndoneziyada işə salındı

CMM-0,6M qurğusu İndoneziyada işə salındı

15 fevral 2017-ci ildə Qresik şəh. (İndoneziya) GlobeCore əməkdaşlarının iştirakıyla CMM-0,6M qurğusunun işə salınması keçirilmişdi.

Avadanlıq elektrik qurğuları hissələrinin izolyasiya yağlarının mexaniki qatışıqlardan, sudan təmizləmə üçün nəzərdə tutulmuşdur, yağların 50ºС temperatur zamanı qatılığı 70 sSt ötmür.

Qurğu filtrlərin bloku vasitəsilə təmizlənən məhsulun çoxqat keçməsi vaxtı 13 (çirkləndiricinin kütləvi hissəsi ən çox 0,004%) təmizliyin ilk sinifi zamanı 9 sinifə qədər yağın təmizləməsini təmin edir.

CMM-0,6M montaj, təmir və yağla doldurulmuş yüksəkvoltlu avadanlığın (qüc transformatorları, yüksəkvoltlu söndürənlər və başqa) istismarı vaxtı istifadə olunur.

Avadanlığın əhəmiyyətli fərqləndirici xüsusiyyəti – qoşulmuş) transformator zamanı yağın emalının imkanıdır. O GlobeCore şirkətinin istehsalının TSS təhlükəsiz qoşulmasının sistemindən istifadənin hesabına alınır. Bu sistem çəndə yağın səviyyəsinə nəzarət etməyə icazə verir və plandan kənar vəziyyətlərin yaranması vaxtı qurğunu transformatordan söndürür. Yağın üst və alt səviyyəsinin mənası operator tərəfindən təyin edilir.

TSS təhlükəsiz qoşulmasının sisteminin üstünlükləri:

  • müxtəlif istehsalçıların qurğuları ilə işin imkanı;
  • iş vəziyyətinə tez salınması (5 dəqiqədən artıq deyil);
  • təmizləmənin, filtrasiyanın və transformator yağlarının regenerasiyasının qurğuları üçün yarayır;
  • GSM-modulla təchizatı tamamlamaq olar, bu isə mobil rabitənin köməyi ilə yağın emalının prosesinə nəzarət etməyə icazə verəcək.